Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program všeobecné lekárstvo

 

Profil absolventa študijného programu všeobecné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo (SK), (EN)

 

Schválené študijné programy (odporúčané študijné plány)

  • Študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom (SK), (EN)
  • Študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom (SK), (EN)

 

Informačné listy predmetov:

  • Študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom (SK), (EN)
  • Študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom (SK), (EN)

 

Rada študijného programu

 

Osoby zodpovedné za študijný program

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

 

Dokumenty k akreditácii