Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty k akreditácii

Dokumenty k akreditácii - verejné zdravotníctvo

Opis študijného programu - verejné zdravotníctvo - denné bakalárske  štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - verejné zdravotníctvo - denné magisterské štúdium (SK), (EN)

 

Vnútorná hodnotiaca správa - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa - denné magisterské štúdium (SK), (EN)

 

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu – 1. stupeň:

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. - VUPCHVTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu – 2. stupeň:

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH - učitelia študijného programu - 1. stupeň, 2. stupeň

 

Vyjadrenie MZ SR k akreditácii ŠP