Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program verejné zdravotníctvo

PROFIL ABSOLVENTA študijného programu verejné zdravotníctvo v 1. stupni štúdia v študijnom odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo

PROFIL ABSOLVENTA študijného programu verejné zdravotníctvo v 2. stupni štúdia v študijnom odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo

Študijný program verejné zdavotníctvo - denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

Študijný program verejné zdavotníctvo - denné magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Informačné listy predmetov - bakalárske štúdium

1. rok štúdia

2. rok štúdia 

3. rok štúdia 

 

Informačné listy predmetov - magisterské štúdium

denné magisterské štúdium