Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program verejné zdravotníctvo

 

Profil absolventa študijného programu verejné zdravotníctvo v 1. stupni štúdia v študijnom programe verejné zdravotníctvo (SK), (EN)

Profil absolventa študijného programu verejné zdravotníctvo v 2. stupni štúdia v študijnom programe verejné zdravotníctvo (SK), (EN)

 

Schválené študijné programy (odporúčané študijné plány)

  • Študijný program verejné zdravotníctvo - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program verejné zdravotníctvo - denné magisterské štúdium (SK), (EN)

 

Informačné listy predmetov:

  • študijný program verejné zdravotníctvo - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • študijný program verejné zdravotníctvo - denné magisterské štúdium (SK), (EN)

 

Rada študijného programu

 

Osoby zodpovedné za študijný program

Študijný program: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – 1. stupeň

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

 

Študijný program: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – 2. stupeň

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii