Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty k akreditácii

Dokumenty k akreditácii - pôrodná asistencia

Opis študijného programu - pôrodná asistencia - denné bakalárske  štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - pôrodná asistencia - denné magisterské štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - pôrodná asistencia - trojročné externe magisterské štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - pôrodná asistencia - dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

Vnútorná hodnotiaca správa bakalárske štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa magisterské štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa magisterské štúdium (SK), (EN)- dvojročné externé magisterské štúdium - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

VUPCH, VTČ – garanti študijného programu – 1. stupeň

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. – VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

Mgr. Bc. Eva Urbanová,PhD. – VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

Mgr. Erika Maskálová, PhD. – VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH, VTČ – garanti študijného programu – 2. stupeň

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. – VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. – VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. – VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH - učitelia študijného programu - 1. stupeň, 2. stupeň

 

Vyjadrenie MZ SR k akreditácii ŠP