Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program pôrodná asistencia

PROFIL ABSOLVENTA študijného programu pôrodná asistencia v 1. stupni štúdia v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia

PROFIL ABSOLVENTA študijného programu pôrodná asistencia v 2. stupni štúdia v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia

 

Študijný program pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Študijný program pôrodná asistencia - externé magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Informačné listy predmetov - bakalárske štúdium

1. rok štúdia

2. rok štúdia 

3. rok štúdia 

 

Informačné listy predmetov - magisterské štúdium

externá forma štúdia