Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program pôrodná asistencia

Študijný program pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

Študijný program pôrodná asistencia - externé magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Nová akreditácia

Profil absolventa študijného programu pôrodná asistencia v 1. stupni štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia (SK), (EN)

Profil absolventa študijného programu pôrodná asistencia v 2. stupni štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia (SK), (EN)

 

Návrh študijných programov pre AR 2022/2023

  • Študijný program pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • študijný program pôrodná asistencia - denné magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - externé magisterské štúdium (SK), (EN)

 

Informačné listy predmetov

  • Študijný program pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - denné magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - externé magisterské štúdium (SK), (EN)

 

Rada študijného programu

 

Osoby zodpovedné za študijný program

Študijný program: PÔRODNÁ ASISTENCIA – 1. stupeň

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Mgr. Bc. Eva Urbanová,PhD.

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

 

Študijný program: PÔRODNÁ ASISTENCIA – 2. stupeň

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii