Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program pôrodná asistencia

 

Profil absolventa študijného programu pôrodná asistencia v 1. stupni štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia (SK), (EN)

Profil absolventa študijného programu pôrodná asistencia v 2. stupni štúdia v študijnom programe pôrodná asistencia (SK), (EN)

 

Schválené študijné programy (odporúčané študijné plány)

  • Študijný program pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • študijný program pôrodná asistencia - denné magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - trojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

 Informačné listy predmetov

  • Študijný program pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - denné magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - trojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program pôrodná asistencia - dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

Rada študijného programu

 

Osoby zodpovedné za študijný program

Študijný program: PÔRODNÁ ASISTENCIA – 1. stupeň

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Mgr. Bc. Eva Urbanová,PhD.

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

 

Študijný program: PÔRODNÁ ASISTENCIA – 2. stupeň

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii