Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty k akreditácii

Dokumenty k akreditácii - ošetrovateľstvo

Opis študijného programu - ošetrovateľstvo - denné bakalárske  štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - ošetrovateľstvo - externé bakalárske  štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - ošetrovateľstvo - trojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN)

Opis študijného programu - ošetrovateľstvo - dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

Vnútorná hodnotiaca správa _ denné bakalárske štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa _ externé bakalárske štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa _ denné magisterské štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa _ trojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN)

Vnútorná hodnotiaca správa _ dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu – 1. stupeň

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH, VTČ - garanti študijného programu – 2. stupeň

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. - VUPCH, VTČ1, VTČ2, VTČ3, VTČ4, VTČ5

 

VUPCH - učitelia študijného programu - 1. stupeň, 2. stupeň

 

Vyjadrenie MZ SR k akreditácii ŠP