Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacích skúšok jún 2020

Výsledky prijímacích skúšok - jún 2020

Výsledky prijímacieho konania

Na základe odporúčania prijímacej komisie zo dňa 1. 7. 2020 rozhodla dekanka o prijatí uchádzačov o štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.

Zoznamy podmienečne prijatých uchádzačov podľa kódov:

Zoznamy sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

 

Priebežné výsledky - študijný program všeobecné lekárstvo:

Zoznamy sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Priebežné výsledky - študijný program zubné lekárstvo:

Zoznamy sú len informatívne, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.