Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Zásady rigorózneho konania na JLF UK upravuje vnútorný predpis 33/2023 Smernica dekanky JLF v Martine UK v Bratislave o zásadách rigorózneho konania na JLF UK v Martine.  

Prihláška na rigoróznu skúšku  

Zoznam študijných programov, v ktorých má JLF UK priznané právo realizovať rigorózne konanie:

- ošetrovateľstvo

- pôrodná asistencia

- verejné zdravotníctvo

 

 

<output>

Zásady rigorózneho konania na JLF UK upravuje Vnútorný predpis 33/2023 Smernica dekanky JLF v Martine UK v Bratislave o zásadách rigorózneho konania na JLF UK v Martine.

 

Prihláška na rigoróznu skúšku

 

Zoznam študijných programov, v ktorých má JLF UK priznané právo realizovať rigorózne konanie:

- ošetrovateľstvo

- pôrodná asistencia

- verejné zdravotníctvo

Ďalšie informácie o rigoróznom konaní

Bc. Miroslava Sadilová - študijné oddelenie JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel.: 043/2633 124,mail: miroslava.sadilova@uniba.sk

 

</output>