Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie pre uchádzačov - prijímacie konanie 2022

Vnútorný predpis č. 40/2022 schválený na zasadnutí Akademického senátu JLF UK dňa 28. 11. 2022 upravujúci prijímacie konanie na JLF UK pre AR 2023/2024

Žiadosť o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre AR 2023/2024 - word, pdf

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - (tlačivo)