Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Na stiahnutie

Žiadosť o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre AR 2024/2025 - word, pdf

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - (tlačivo)