Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Tlačivá si možete stiahnuť na webovej stránke fakulty v časti - Formuláre

F-049 - žiadosť - všeobecné tlačivo 

F-048 - žiadosť o vykonanie skúšky mimo aktuálneho skúškového obdobia

F-052 - žiadosť o uznanie výučby z prvého zápisu predmetu

F-050 - žiadosť o vykonanie letnej praxe v zahraničí

F-051 - žiadosť o vykonanie predštátnicovej praxe mimo UNM