Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia predštátnicovej praxe AR 2023/2024

Predštátnicová prax v 6. ročníku AR 2023/2024 - viac informácií tu

- Študenti, ktorí budú vykonávať predštátnicovú prax mimo UNM, musia mať súhlas garanta predmetu štátnej skúšky (žiadosť).

- Študenti sú povinní doručiť súhlas garanta na študijné oddelenie najneskôr do 31.5.2023.

Zoznam nemocníc, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu na vykonanie predštátnicovej praxe.

zadeľovací list na predštátnicovú prax 2023/2024

 

Zadeľovací list pre aktuálny akademický rok: 2022/2023