Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia predštátnicovej praxe AR 2023/2024

Predštátnicová prax v 6. ročníku AR 2023/2024 (PDF, 114KB)

Študenti, ktorí budú vykonávať predštátnicovú prax mimo UNM, musia mať súhlas garanta predmetu štátnej skúšky žiadosť (PDF, 87KB)

Študenti sú povinní doručiť súhlas garanta na študijné oddelenie najneskôr do 31.5.2023.

Zoznam nemocníc, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu na vykonanie predštátnicovej praxe.

Zadeľovací list na predštátnicovú prax akademický rok 2023/2024