Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia predštátnicovej praxe AR 2022/2023

Predštátnicová prax v 6. ročníku AR 2022/2023 - viac informácií tu

- Študenti, ktorí budú vykonávať predštátnicovú prax mimo UNM, musia mať súhlas garanta predmetu štátnej skúšky (žiadosť).

- Študenti sú povinní doručiť súhlas garanta na študijné oddelenie najneskôr do 31.5.2022. Študijné oddelenie následne zabezpečuje zmluvy s nemocnicami, v ktorých budú študenti praxovať. Po uvedenom termíne sa nové zmluvy nebudú uzatvárať.

zadeľovací list na predštátnicovú prax 2022/2023