Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia predštátnicovej praxe AR 2021/2022

Predštátnicová prax v 6. ročníku AR 2021/2022 - viac informácií tu

- Študenti, ktorí budú vykonávať predštátnicovú prax mimo UNM, musia mať súhlas garanta predmetu štátnej skúšky (žiadosť).

- Študenti sú povinní doručiť súhlas garanta na študijné oddelenie najneskôr do 31.5.2021. Študijné oddelenie následne zabezpečuje zmluvy s nemocnicami, v ktorých budú študenti praxovať. Po uvedenom termíne sa nové zmluvy nebudú realizovať.

zadeľovací list na predštátnicovú prax