Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na JLF UK v AR 2022/2023

Slávnostné otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského  v Bratislave 19. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK  20. 09. 2022

Zimný semester

 

výučbové obdobie

19.09.2022 – 23.12.2022

skúškové obdobie

02.01.2023 – 10.02.2023

Letný semester

 

výučbové obdobie

13.02.2023 – 19.05.2023

skúškové obdobie

22.05.2023 – 30.06.2023

opravné termíny

21.08.2023 – 31.08.2023

 

výučba v 5. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a v anglickom jazyku prebieha  podľa osobitného harmonogramu od  05.09.2022 do 30. 06. 2023

výučba v 6. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo prebieha  podľa osobitného harmonogramu od  30.08.2022 do 30. 06. 2023

 

Harmonogram štúdia na Univerzita Komenského