ZÁPIS študentov PhD štúdia

Zápis študentov PhD štúdia na AR 2017/2018

Informácie tu

Základné identifikačné údaje na vykonanie úhrady školného - tu

Vnútorný predpis č. 10/2017 Smernica rektora UK - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018 platný od 24. apríla 2017 s účinný od 1. septembra 2017.

 Prílohy 1-13