Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápis študentov PhD štúdia na AR 2021/2022

Informácie - tu

Základné identifikačné údaje na vykonanie úhrady školného - tu

<output>

 

 ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM v AR 2021/2022

v súlade s § 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2021/2022

 

</output>

<output>

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2021/2022

<header class="csc-header csc-header-n1">

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2021/2022

</header>

</output>

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM V AR 2021/2022

V súlade s §92 ods. 16 Zákona č. 131/2000 Z.z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejnila školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2021/2022

<output>

 

 ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM v AR 2021/2022

v súlade s § 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2021/2022

 

</output>

 


 

ISIC KARTA PRE ŠTUDENTOV

Dôležité upozornenie pre študentov

 

  • s nástupom Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do platnosti prebehlo prehodnotenie všetkých spracovaní osobných údajov, ktoré sa Univerzite prebiehajú. Jedným z nich je aj vydávanie študentských preukazov s fyzickým a elektronickým komponentom (karta študenta ISIC) členstvo CKM a zber súvisiacich súhlasov je tento rok potrebné urobiť pre všetkých študentov - elektronicky cez https://gdpr.uniba.sk (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo, teda rovnako ako do AISu)
  • študentov bez platného členstva nesmie Univerzita vydať preukaz s vizuálom ISIC ani odovzdať prolongačnú (validačnú) známku
  • všetkým aktuálnym študentom aj uchádzačom o štúdium bol zaslaný informačný email s priamym odkazom na prihlásenie do systém

Prosíme všetkých študentov, aby svoje súhlasy v systéme potvrdili čím skôr, aby si tak zabezpečili funkčnosť preukazu ISIC.


 

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM - tu