Prijímacie pohovory na PhD v AR 2017/2018 - II. KOLO

Vnútorný predpis č. 24/2016 Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2017/2018 (schválené Akademickým senátom 16.5.2016)

Všetky náležitosti k podaniu prihlášky - tu

Harmonogram II. kola prijímacích pohovorov:

Prijímanie prihlášok: do 21.7.2017

Pozvanie uchádzačov: do 7.8.2017

Prijímacie pohovory: 18.8.2017

Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov: do 31.8.2017

 

TÉMY dizertačných prác- tu

- neobsadené témy

- voľné školiace kapacity školiteľa príslušného študijného odboru