Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Brainstormingové stretnutia doktorandov


Cieľom brainstormingových stretnutí je pravidelné stretávanie PhD študentov zo všetkých odborov, ktoré sú na JLF UK akreditované. Tieto stretnutia sú zamerané na plnenie niekoľkých zámerov, najmä však na: 

  • vytvoriť pre PhD študentov priestor na prezentáciu tém PhD prác v rôznej fáze ich realizácie a umožniť im o nich diskutovať s "rovesníkmi" z iných odborov
  • stretnutia majú byť aj "školou praktickej prípravy na prezentáciu  vedeckých odborných prác"
  • diskusiu o odborných, organizačných a sociálnych otázkach PhD študentov
  • prelomenie interdisciplinárnych bariér, ktoré stále existujú medzi jednotlivými odbormi vychovávajúce PhD študentov a tým vytvárať vhodnú klímu pre tvorbu budúcich komplexných výskumných projektov a tímovú spoluprácu