Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kurz Metodológie vedeckej práce 2024

PREZENTÁCIE

 Mgr. Jana ILAVSKÁ - tu

<output>

  • Efektívne využívanie externých zdrojov, citačné manažéry
  • Bibliometrické a citačné databázy (WoS SCOPUS/CREPC/EviPUB) a publikačná gramotnosť

</output>

  •  Efektívne využívanie externých zdrojov, citačné manažéry
  • Bibliometrické a citačné databázy (WoS SCOPUS/CREPC/EviPUB) a publikačná gramotnosť

Kurz Metodológie vedeckej práce 2020

PREZENTÁCIE

Mgr. Jana ILAVSKÁ - tu

  • Efektívne využívanie externých zdrojov, citačné manažéry
  • Bibliometrické a citačné databázy (WoS SCOPUS/CREPC/EviPUB) a publikačná gramotnosť

 

 

MOBILITA ŠTUDENTA

Informácie tu

DOTAZNÍK

DOTAZNÍK - hodnotenie PhD štúdia na JLF UK