Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.