Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.