Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.