Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúškyMenoPracovisko

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Hyrdel, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.JLF UK Martin
doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.JLF UK Martin
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Michal Demeter, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Matej Stančík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Michal Mokáň, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Stanislava Mikulová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Lenka Lisá, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.JLF UK Martin
MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Peter Hyrdel, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Martin Schnierer, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Martin Ďuríček, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD. UNM Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD. UNM Martin
MUDr. Marta Horáková, PhD. UNM Martin
MUDr. Jan Hudeček, PhD.UNM Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD. UNM Martin
MUDr. Miloš Kňazeje, PhD. UNM Martin
MUDr. Pavel Makovický, PhD. UNM Martin
MUDr. Renáta Michalová, PhD. UNM Martin
MUDr. Beatrice Bodorovská, PhD. UNM Martin
MUDr. Viera Tomášková, PhD. UNM Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD. UNM Martin
MUDr. Ivan Kocan, PhD. UNM Martin
doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD. UNM Martin
MUDr. Radoslava Šimonová, PhD. UNM Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD. UNM Martin
MUDr. Michal Kalman, PhD. UNM Martin
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.CHaT Martin
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD. LF UK Bratislava
MUDr. Miloš Nosáľ, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. SZU Bratislava
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. LF SZU Bratislava
doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.LF SZU Bratislava
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. LF UPJŠ Košice
MUDr. Tomáš Guman, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. SZU Bratislava
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. Hemomedika Košice
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. NEDU, a.s. Ľubochňa
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
MUDr. František Kovář, PhD. SÚSaCCH, a.s. Banská Bystrica
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Pavel Horák, PhD. LF UP Olomouc
doc. Mgr. Luděk Slavík, PhD. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Věra Krčová, CSc. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD. LF UP Olomouc
MUDr. Antonín Hluší, PhD. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. FN Motol Praha
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Lukáš Smolej, PhD. LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD. LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. LF MU Brno
MUDr. Viera Kissová, PhD. FN Nitra