Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.