Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.