Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Viera Švihrová,PhD.
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.