Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

Meno Pracovisko

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.JLF UK Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Michal Hošala, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Marek Smolár, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Libor Nečas, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ján Janík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ján Kliment, PhD., FEBUJLF UK Martin
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. JLF UK Martin 
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.JLF UK Martin
MUDr. Boris Eliáš, PhD. UNM Martin
MUDr. Marek Adámik, PhD. UNM Martin
MUDr. Igor Šinák, PhD. UNM Martin
MUDr. Renáta Talapková, PhD. UNM Martin
MUDr. Igor Homola, PhD. UNM Martin
MUDr. Maroš Hubina, PhD. UNM Martin
MUDr. Marián Molnár, PhD. UNM Martin
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.LF UK Bratislava
prof. Dr. h. c. MUDr. Ján Breza, DrSc. LF UK Bratislava 
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Marián Vician, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Luděk Vrtík, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ján Koller, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Roman Benej, PhD. SZU Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. UNB Bratislava
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. FNsP Prešov
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. FNsP Prešov
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD. Medicentrum Bratislava
doc. MUDr. Jan Krhut, PhD. LF OU Ostrava
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. LF OU Ostrava
doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. LF OU Ostrava
prof. MUDr. Peter Bachleda, CSc. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Dalibor Pacík, PhD. LF MU Brno - Bohunice
doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD. TN Praha 4
MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCS. IKEM Praha
prof. MUDr. Vladislav Třeska, DrSc. FN Plzeň a LF UK
doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD. FN Plzeň a LF UK