Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.