Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.