Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. František Novomeský, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.JLF UK Martin
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.JLF UK Martin
doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Martin Janík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Martin Janík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Michal Kalman, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Peter Szépe, CSc. UNM Martin
MUDr. František Štuller, PhD. ÚDZS Martin
RNDr. jela Čajdová, PhD. ÚDZS Martin
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Pavel Babál, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. UNB Bratislava

prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.

LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc. LF UPJŠ Košice
MUDr. Silvia Farkašová Iannacconne, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Michal Mego, PhD. NOÚ Bratislava
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD. NOÚ Bratislava
MUDr. Andrej Vranovský, PhD. NOÚ Bratislava
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD. NOÚ Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. OÚSA Bratislava
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD. OÚSA Bratislava
prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.SZU a UNB Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc. SZU a UNB Bratislava
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. FN Plzeň - Bory
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. LF MU Brno
doc. MUDr. Petr Hejna, PhD., MBALF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. IPVZ Praha - Libeň
prof. Ing. Gustáv Kasanický, PhD. ŽU Žilina
doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.

Alpha medical patológia, s.r.o. Bratislava

MUDr. Ivana Komáreková, PhD. SLaPA ÚDZS Banská Bystrica