Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.