Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

doc. Mgr. Martina Tomagová,PhD.

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.