Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.