Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.