Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

predsedníčka

JLF UK Martin
prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.JLF UK Martin
prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Renáta Péčová, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. UNM Martin
MUDr. Pavel Hanzel, PhD. UNM Martin
MUDr. Marta Kulichová, CSc. UNM Martin
MUDr. Zuzana Biringerová, PhD. UNM Martin
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. LF UK Bratislava
doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. EF ŽU Žilina
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. LF MU Brno
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. SAV Košice
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. SAV Bratislava
MUDr. Ján Červeň, PhD.

Cor Center, s.r.o.Turčianske Teplice

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy