Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.