Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD, FESO

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.