Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc. UNM Martin
MUDr. Jozef Michalík, PhD. UNM Martin
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Stanislav Šútovský, PhD. LF UK Bratislava
MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD. LF UK Bratislava 
doc. MUDr. Pavol Šiarnik, PhD.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Marek Sýkora, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDR. Karin Gmitterová, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Michal Minár, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. SZU Bratislava
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc. SZU Bratsilava
MUDr. František Cibulčík, CSc. SZU Bratislava
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Eva Feketová, PhD. LF UPJŠ Košice
MUDr. Marianna Vítková, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. SZU a FNsP Banská Bystrica
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD. FSVaZ UKF a FN Nitra
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. FSVaZ UKF a FN Nitra
MUDr. Branislav Veselý, PhD. FSVaZ UKF a FN Nitra
MUDr. Georgi Krastev, PhD. FN Trnava
doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD. LF UK a FN Praha, Motol
prof. MUDr. Martin Vališ, PhD. LF UK a FN Hradec Králové
prof. MUDr. Roman Herzig, PhD. LF UK a FN Hradec Králové
prof. MUDr. Ján Mareš, PhD. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, PhD. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD. LF UP Olomouc
prof. MUDr. David  Školoudík, PhD. FO UP Olomouc
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, PhD. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD. LF MU Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, PhD. LF MU Brno
prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD. LF MU Brno
prof. MUDr. Robert Mikulík, PhD. LF MU Brno
doc. MUDr. Michal Bar, PhD. LF OU Ostrava