Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.