Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

prof. MUDr. Marián Adamkov, PhD.

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.  

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. rer. nat.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

 

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, PhD.

doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Ing. Zdena Sulová, DrSc.