Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. JLF UK Martin
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESOJLF UK Martin
prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. JLF UK Martin
prof. RNDr. Peter Račay, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.JLF UK Martin
doc. RNDr. Anna Drgová, PhD. JLF UK Martin
doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD. JLF U K Martin
doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD. JLF UK Martin
doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Zdenko Huťka, CSc.UNM Martin
MUDr. Peter Szépe, CSc. UNM Martin
MUDr. Jozef Michalík, PhD. UNM Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová,PhD. UNM Martin
prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc. LF UK Bratislava
prof. Ing. Jan Vacek, PhD. LF UP Olomouc
prof. Mgr. Martin Modrianský, PhD. LF UP Olomouc
doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. LF UK Bratislava
doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD. LF UK Bratislava
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD. LF UK Bratislava
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD. LF UK Bratislava
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.  PrF UK Bratislava
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc., mim. prof. FaF UK Bratislava
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. FaF UK Bratislava
doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc. FaF Bratislava
prof. RNDr. Jozef Novák, DrSc. PriF UK Bratislava
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. PriF UK Bratislava
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. PriF UK Bratislava
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. PriF UK Bratislava
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. Ing. Juraj Guzy, CSc.LF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MVDr. Jozef Mihalík, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. Mgr. Peter Urban, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. PF UPJŠ Košice
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. SAV Bratislava
doc. Ing. Albert Breier, DrSc. SAV Bratislava
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc. SAV Bratislava
doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. SAV Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc. SAV Bratislava
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. SAV Bratislava
PharmDr. Andrej Kováč, PhD. SAV Bratislava
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. SAV Košice
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. UVLF Košice
doc. MUDr. Lucie Muchová, PhD. 1. LF UK a VFN Praha