Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.