Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

PharmDr. Martin Kertys, PhD.