Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.,
prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.