Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.