Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.