Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Michal Hošala, PhD.JLF UK Martin
MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH JLF UK Martin
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Libor Nečas, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ján Janík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Marek Adámik, PhD. UNM Martin
MUDr. Igor Šinák, PhD. UNM Martin
MUDr. Blažej Palkoci, PhD. UNM Martin
MUDr. Igor Homola, PhD. UNM Martin
MUDr. Maroš Hrubina, PhD. UNM Martin
MUDr. Marián Molnár, PhD. UNM Martin
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ján Koller, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Marián Vician, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Luděk Vrtík, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPHLF UK Bratislava
prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPHLF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Roman Benej, PhD. SZU Bratislava
doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD. SZU Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. UNB Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. LF SZU  a NOÚ Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.LF SZU  a NOÚ Bratislava
prof. MUDr. Štefan Ďurdík, PhD. LF SZU  a NOÚ Bratislava
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.FN Prešov
doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. FN Žilina
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.FN Trnava
MUDr. Igor Duda, PhD. FN Trnava
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. FNsP Banská Bystrica
doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD. FN Plzeň a LF UK 
prof. MUDr. Vladislav Třeska, DrSc. FN Plzeň a LF UK
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. LF OU Ostrava
MUDr. Marcel Mitták, PhD., FETCSFNsP OU Ostrava
prof. MUDr. Peter Bachleda, CSc. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. LF UP Olomouc
MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCSIKEM Praha
doc. MUDr. Vladislav Hytych, PhD. Thomayerova nemocnica Praha
prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD., MBAFN a LF MU Brno
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. LF MU a FN Brno