Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.