Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.