Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.JLF UK Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc. JLF UK Martin
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.JLF UK Martin
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ján Janík, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. UNM Martin
MUDr. Stanislava Richterová, PhD. UNM Martin
MUDr. Alena Ľuptáková, PhD. UNM Martin
MUDr. Marián Fedor, PhD. UNM Martin
MUDr. Anna Vargová, PhD. UNM Martin
doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc. FN J.A.R. Prešov
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. FN OU Ostrava
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANALF MU Brno